Navigation is at the bottom.

Táto stránka bola presunutá na novú adresu! Viac o presune sa dočítate tu.

This webpage has been moved to a new address!

Tomáš Brada

Alias Tomas Brod.

Kontakt

Väčšina údajov je na mojom PGP kľúči. Pre istotu sú ale dostupné aj v tabuľke nižšie.

Služba Adresa
PGP 0x A3AB 2616 664E BA36 A4EC 3F88 B6B9 BD36 C45F 4253 (bez medzier)
Elektronická pošta mailto:TomasBrod@AZET.SK
Rozhovor Jabber xmpp:brod@JABBIM.SK
Kecanie ICQ 699400927 @ICQ.COM
GNU Social profil brod @status.vinilox.eu
SMS +421-918-048-785

k