Navigation is at the bottom.

Táto stránka bola presunutá na novú adresu! Viac o presune sa dočítate tu.

This webpage has been moved to a new address!

Sieťové protokoly

Musím povedať, že Wikipédia k tejto téme má veľmi dobre spracované články. A zvlášť tie anglické.

Vrstvy

V sieti Internet protokoly na seba nadzäzujú a zoskupujú sa v atakzvaných vrstvách.

Internet sa začína na internetovej vrstve. Na internetovej vrstve žijú protokoly ako IPv4 a IPv6 a niaké exotické ako ECN. Protokoly na tejto vrstve sú zodpovedné za prenos balíkov (paketov) z jedného počítača na druhý. Na tejto vrstve závisia absolútne všetkly protokoly V ITERNETE. Táto vrstva nepočíta so stratou alebo poškodením balíkov vplivom elektromagnetickým rušením alebo iných vonkajších vplivov.

Nad internetovou vrstvou sa nachádza vrstva prenosová. Táto vrstva je zopovedná za prenos datagramov po sieti. Najpoužívanejšie dva protokoly sú tu TCP a UDP. Tieto dva protokoly sú veľmi odlyšné a nemožno o nich spoločne niečo povedať.

Dalej sú tu niaké dve vrstvy definujúce rozhranie medzi aplikáciou a predchádzajúcimi vrstvami.

POKRACOVANIE NABUDUCE