Navigation is at the bottom.

Táto stránka bola presunutá na novú adresu! Viac o presune sa dočítate tu.

This webpage has been moved to a new address!

Čo som našil a zachránil

I found a smartcard! Bol som na prechádzke na tankodróme a našiel som pri ceste ležať dve karty. Jedna akási zľavnená a druhá bankomatová. Je to debetná karta na Name: Ján Mendel fpr: 5434 0172 8635 5838 . Kľúčové slová Ján Mendel stratil som kartu. Date 14-01-11 11:58

I found a roller tip pen. It has black ink. It has black lid and sightly silver body. Date 14-01-10 08:18

I found a steel ball. Diameter 1.89cm. Stained stainless steel. Date 14-01-13 06:03

I found a Simens lithium ion battery. 3.7V 700mAh V30145-K1310-X250 (China). It is still good voltage. I will use it. Date 14-01-17 05:35

Mám ďalšie závažia na vyváženie kolies áut. Je na nich napísané Zn ale ja si myslím že sú z olova. Date 14-01-28 09:45

Našiel som kúsok laserového ukazova. Je polámané a nesvieti, ale je v ňom LASERová dioda a baterka. Ťeším sa na pokusy! Ešte stále som nevyskúšal tú diodu z cd rom, ktorú som vyhrabal z pokazenej mechaniky. Date 14-02-19 01:01

Jak som tak išiel domov, zbadal po pri rieke v oddychovéj zóne crt monitor. Sa rozumie ráno sebou, že som k menu išiel. Ľudia okoloidúci sa pohorsnúcľh, ako to sem mohol niekto vyhodiť. Ako som bližšieprichádzavší bol, zistil som, že už vylúčiany je. Tá som aspoň žobran čo najviac a odniesol do popolnícď. Date 14-03-09 11:49

Našiel som kúsok laserového ukazova. Je polámané a nesvieti, ale je v ňom LASERová dioda a baterka. Ťeším sa na pokusy! Ešte stále som nevyskúšal tú diodu z cd rom, ktorú som vyhrabal z pokazenej mechaniky. Date 14-02-19 01:01