Techlology /ti /tim

You are in technology section.


The awesome guys at AZET.SK fixed email reading on my phone! However There were no problems a month ago. I love my Nokia.

Ujal som sa dôležitej úlohy. Zverejniť časopis našej triedy na Internet. Začal som s Retro Spektrom od Mircosoftu to som upravoval a zmodernizoval aj dokumentácia je napísaná. Teraz musím zmobilizovať spolužiakov aby niečo napísali.


(Tu bede zoznam podradených stránok)

(Tu bede dake info a moznosti)