/e

no description (e)


I found a Simens lithium ion battery. 3.7V 700mAh V30145-K1310-X250 (China). It is still good voltage. I will use it.

Something about my homemade control panel that controls nerdy devices in my room and lab.

Našiel som kúsok laserového ukazova. Je polámané a nesvieti, ale je v ňom LASERová dioda a baterka. Ťeším sa na pokusy! Ešte stále som nevyskúšal tú diodu z cd rom, ktorú som vyhrabal z pokazenej mechaniky.

Našiel som kúsok laserového ukazova. Je polámané a nesvieti, ale je v ňom LASERová dioda a baterka. Ťeším sa na pokusy! Ešte stále som nevyskúšal tú diodu z cd rom, ktorú som vyhrabal z pokazenej mechaniky.


(Tu bede zoznam podradených stránok)

(Tu bede dake info a moznosti)