Navigation is at the bottom.

Táto stránka bola presunutá na novú adresu! Viac o presune sa dočítate tu.

This webpage has been moved to a new address!

Pyrotechnické zmesy

Nie vždy iba vážne veci sú. Niekedy treba mať aj trochu zábavu. Skúšal som rône zmesy, aby som videl tieto nádherné exotermické reakcie. Aby som sa pokochal ako niečo s ozrutánskym rachotom vybuchne, zhorí v pekelných plameňoch alebo vydymí hustým dymom.

Teraz sa to môže. Horšie je ked sa vybuchujú kondenzátory alebo dymia nízkovýkonové odpory z ktorých sa na chvíľu chceli stať vysokovýkonové.

Bezpečnosť

Pracuje sa tu s otvoreným ohňom a nebezpečnými chemikáliami. Preto je potrebné zachovať rozum, aj ked sa zdá že tieto experimenty sú akokoľvek šialené. Kurz bezpečnosti a ochrany zdravia sme všecia dostali v škole a je ho tu zbytočné opakovať. Radšej pred začatím experimentov prímite pár užitočných rád.

  1. Na tejto stránke sa nenachádzajú zmesy, ktorá by boli nebezpečné v malej dávke to je čajová lyžička a menej. Preto za žiadnych okolností ne pripravujte po prvý krát zmes vo veľkom. 1 čajová lyžička je maximum pre prvý pokus. Zmes môže podávať neočakávané výsledky a v malej mierke sú účinky katastrofy prežiteľné.

  2. Pri experimentoch vždy používam niakú podložku prípadne aj ohradu. Podložka: starý plech, tanier, kameň. A experimenty, ktoré by mohli odletieť do strán, dám do otvorenej plechovky.

  3. Pripravme si pomôcky vopred. Kliešte sú oveľa odolnejšie ako ľudské prsty. A nebolia (pokiaľ vám nepadnú na hohu). Pri experimentoch mám vždy vodu. Neraz mi pomohla uhasiť požiar. A pod mojím stolom sa stále nachádza jedna fľaša.

A v neposlednom rade, toto nieje návod ani príručka. Táto stránka je záznam z mojich pozorovaní. Všetko čo je tu som robil na vlastnú zodpovednosť a vy tiež.

Stav dokumentu

Chlorečnan sódny a Cukor

Môj elektrolyzér mi vyprodukoval chlorečnan a toto je základný dôkaz, čo všetko dokáže. Táto zmes je na svoju jednoduchosť až veľmi účinná.